2 minutes reading time (470 words)

The 2nd “Days of Leon Lojk

The 2nd “Days of Leon Lojk” conference is behind us. Just as we have planned, it was held in connectedness, sharing and learning atmosphere. More than 240 participants from Croatia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Ireland, United Kingdom, and even from Australia could choose among 24 workshops. The workshops provided insights into possibilities of using Choice Theory in practice of Lead Management, teaching and counseling. There were far more workshops offered than we could attend – it was hard to see everything we wanted. Plenary lectures followed the idea of mental health just as it was presented by the author of Reality Therapy, Dr. William Glasser. The lecturers provided a lot of information we’ll be able to use in our future work. Our special guests Dr. Terry Lynch and Jo Watson were the ones who contributed to the quality of the conference in particular. We went home with a desire to meet again the next year in a similar context. These photos provide insight into some of the events.

SLO

Za nami je drugo po vrsti strokovno srečanje » Dnevi Leona Lojka«. Minilo je v vzdušju povezovanja, izmenjave izkušenj in učenja tako kot smo tudi načrtovali. Več kot 240 udeležencev iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Slovenije, Irske, Združenega Kraljestva  in celo Avstralije je lahko  izbiralo med 24 delavnicami, ki so ponujale vpogled v  možnosti uporabe Teorije izbire pri vodenju, poučevanju in svetovanju. Izbira je bila bolj pestra kot so bile možnosti, da bi se udeležili vsega kar smo si želeli.  Plenarna predavanja sledila so idejo mentalnega zdravja tako kot se je za njo zavzemal avtor Realitetne terapije Dr. William Glasser  ter ponudila precej informacij, ki jih bomo v prihodnje  lahko uporabili pri svojem delu. H kakovosti srečanja posebej sta prispevala naša posebna gosta dr. Terry Lynch in Jo Watson . Odšli smo domov z željo, da se naslednje leto ponovno srečamo v podobnem ozračju.  Pričujoče fotografije omogočajo vpogled v nekatera dogajanja.

 

HR

Drugi stručni susret  „Dani Leon Lojka“ je iza nas. Protekao je u ozračju povezivanja, izmjene iskustava i učenja kao što smo i planirali. Više od 240 sudionika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, pa čak i Australije moglo je birati između 24 radionice, koje su pružale uvid u mogućnosti primjene Teorije izbora u vođenju, poučavanju i savjetovanju. Bilo je mnogo više mogućnosti izbora za sudjelovanje na radionicama od realnih mogućnosti sudjelovanja u svemu što smo htjeli. Plenarna predavanja slijedila su ideju mentalnog zdravlja upravo tako kako je predstavlja i sam autor Realitetne terapije dr. William Glasser i ponudila su mnogo informacija koje ćemo moći koristiti u svom budućem radu. Kvaliteti stručnog susreta izuzetno su pridonijeli naši posebni gost dr. Terry Lynch i Jo Watson. Otišli smo kući sa željom da se iduće godine ponovno sretnemo u sličnoj atmosferi. Ove fotografije pružaju uvid u neka događanja.

 

2018 Faculty Retreat